Aicinājums neievērot valstī noteiktos ierobežojumus ir tiesiskā nihilisma paraugs!

Aizvadītajā nedēļā Saeimas plenārsēdes laikā tika paziņots par deputātam Aldim Gobzemam piemēroto rakstveida brīdinājumu un lēmuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” saistībā ar bezatbildīgo rīcību attiecībā uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem un aicināšanu tos neievērot.

Kā zināms, šī gada oktobrī es vērsos Saeimas Mandātu, ētiekas un iesniegumu komisijā ar iesniegumu, kurā lūdzu komisiju uzsākt pārkāpuma lietu par deputāta Alda Gobzema ētikas kodeksa pārkāpumiem. Pamatojot savu iesniegumu, norādīju, ka jautājuma būtība nav stāsts par Covid infekciju kā tādu, par masku lietošanu, par kāda ticībām, pārliecībām vai personīgajiem uzskatiem par, piemēram, valstī noteiktajiem ierobežojumiem epidemioloģiskās drošības uzlabošanai, bet gan par konkrētām rīcībām un to atbilstību vai neatbilstību Saeimas deputāta ētikas kodeksam, kā arī šo rīcību iespējamajām sekām uz sabiedrības drošību un veselību.

Attiecīgi, 14.oktobrī dažas stundas pēc tam, kad Ministru kabinets apstiprināja grozījumus kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kur attiecīgie grozījumi paredz, ka laikā līdz š.g. 06.novembrim kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās (dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostā u. tml.) un reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums, lietot mutes un deguna aizsegus, deputāts Gobzems, interneta vidē savos Twitter un Facebook sociālo tīklu kontos publicēja ierakstu, kurā viņš redzams pārtikas veikalā bez mutes un deguna aizsega, rakstot “Veikalā. Bez maskas! Neesmu suns ar uzpurni vai kuru izdzen. (..)”, tālāk veltot dažādus epitetus šā brīža Veselības ministrei.

Tātad šajā savā pirmajā ierakstā deputāts, iespējams, savas pārliecības vai ticības dēļ ir izvēlējies  neievērot valstī noteiktos ierobežojumus, tādējādi pārkāpjot spēkā esošu normatīvo aktu prasības.  Visticamāk, kāds varētu teikt, ka deputāts vīrusam netic, par ko daudzi var pārliecināties, sekojot viņa aktivitātēm publiskajā telpā, tomēr svarīgi ir atgādināt, ka Saeimas deputātam, tāpat kā jebkuram citam iedzīvotājam Latvijā, IR jāpilda Latvijas Satversme un likumi, un tieši Saeimas deputātiem kā likumdevējiem ir īpaša atbildība. Tā kā deputāti paši pieņem likumus, šo likumu morālās leģitimitātes veicināšanai ir svarīgi, lai viņi demonstrētu arī īpaši cieņpilnu attieksmi pret tiem un to ievērošanu, tāpēc jau fakts vien, ka tajā pat dienā, kad valdība sabiedrības veselības un arī dzīvības labā pieņēmusi attiecīgos ierobežojumu, konkrētais deputāts, manā ieskatā, demonstratīvi izrādīja tiesisko nihilismu par šo ierobežojumu neievērošanu, kas ir ar Saeimas deputāta un ar ētikas kodeksu nesavienojama rīcība.

Arī nākamajā dienā deputāts savā Facebook vietnes kontā publicēja līdzīga rakstura attēlu, kur redzams veikalā bez mutes un deguna aizsega, papildinot ierakstu ar dažādiem izteikumiem, kā piemēram, “Cik gadus Jūs baidīsieties?” vai “Kas to būtu domājis, ka bailes no nāves netiks pārvarētas kaujas laukā ar ieročiem, bet ieejot veikalā un ticot imunitātei, nevis lupatai”, kur ar vārdu “lupata”, visticamāk, ka bija domāta aizsargmaska.

Šie ir tikai daži no deputāta ierakstiem publiskajā vidē, kas gan uzskatāmi parādīja, ka šis parlamenta loceklis neievēro tiesiskā kārtā pieņemtus spēkā esošus normatīvos aktus, gan to, ka ar savām darbībām attiecībā uz noteikumu ievērošanu arī citi sabiedrības locekļi tiek mudināti uz analoģisku rīcību.

Tāpat man šķiet svarīgi norādīt, ka, aicinot sabiedrību nepakļauties normatīvajiem aktiem par Covid-19 ierobežošanu, deputāts savu aicinājumu pamatoja ar zinātnē neatzītiem spriedumiem, kas apgalvo, ka Covid-19 infekcija vai nu nepastāv, vai neatstāj sekas cilvēku veselībai. Šādi izteikumi ir cinisma augstākā paraugstunda, ņemot vērā to, cik daudzu pasaules valstu iedzīvotāji ir cietuši, un kādos apjomos tas ir noticis.

Un te nu rodas jautājums, vai deputāts, kurš savulaik atpazīstamību izveidoja uz Maxima traģēdijā cietušo upuru rēķina, arī tagad, turklāt būdams jurists, kas ļoti labi apzinās, kādas sekas var izraisīt paša rīcība un aicinājumi neievērot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, tādējādi nodarot potenciālu kaitējumu cilvēku un visas sabiedrības veselībai, ir tas, kurš patiesi nostājas cietušo pusē jeb pats ir kļuvis par to, no kura jāaizstāv?

Pēc mana aicinājuma vērtēt deputāta Gobzema rīcības atbilstību Saeimas deputātu Ētikas kodeksā noteiktajam, komisijas lēma, ka Gobzems pārkāpis Ētikas kodeksa trīs normas:

  1. 4.punktu, kas paredz, ka “deputāts godprātīgi ievēro Saeimas deputāta svinīgajā solījumā pausto apņemšanos”. Saeimas loceklis, dodot svinīgo solījumu, cita starpā apņemas “ievērot Latvijas Satversmi un likumus” un, kā jau minēju, iepriekš minētie piemēri ir ne tik vien klaja šī svinīgā solījuma laušana, bet arī sabiedrības musināšana neievērot valstī pieņemtos un spēkā esošos noteikumus, kas pieņemti, balstoties uz 5.jūnija Saeimas deleģējumu Epidemioloģiskās drošības likumā , kas uzlicis MK lemt par Covid-19 ierobežojošiem pasākumiem;
  2. 5. punktu, kas nosaka, ka “deputāts ciena un vienmēr ievēro Satversmi, Saeimas kārtības rulli un citus normatīvos aktus”;
  3. 6.punktu, kas runā par to, ka “deputāts ir morāli atbildīgs sabiedrībai par savu darbību”.

Saeima ir augstākā Latvijas Republikas likumdošanas institūcija. Nav pieļaujama absurda situācija, kad kāds no tās locekļiem ne tikai pats neievērotu tiesiskā kārtā pieņemtus spēkā esošus normatīvos aktus, bet arī aicinātu uz to visu sabiedrību. Šādā veidā vistiešākajā veidā notiek Saeimas prestiža graušana. Ar šādām darbībām deputāts A. Gobzems ne tikai veicina tiesisko nihilismu, bet arī nodara būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm. Ilgtermiņā šāds kaitējums neaprobežojas vien ar neatliekamiem veselības apsvērumiem, bet nodrošina tālākā nākotnē vērstu graujošu ietekmi uz vispārējo sabiedrisko kārtību, demonstrējot, ka nav jāpakļaujas vispārpieņemtajiem uzvedības noteikumiem.

https://www.la.lv/muizniece-rikojas-lai-gobzems-par-aicinajumu-nelietot-maskas-sanem-sodu

Oficiālā publikācija “Par 13. Saeimas deputāta Alda Gobzema Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/236.5

Iesniegums Saeimas Mandātu un ētikas komisijai: http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/720ca1bc5648a4f0c22586180038dae7/$FILE/142.8_3-38-13_20.pdf

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s