Administratīvi teritoriālā reforma. Ikšķiles novads.

Vakar noslēdzām darbu pie Administratīvi teritoriālās reformas (ATR). Sākot ar nākamā gada jūliju Latvijā būs 42 pašvaldības. Prieks par kopīgi paveikto vēsturisko darbu, par Ropažu novada nosaukuma izcīnīšanu, par Varakļānu atgriešanu Latgalē, tomēr stāsts par Ikšķiles tuvināšanu Rīgai vēl kādu laiku paliks manā atmiņā, kā zaudēta kauja.

Reformas izskatīšanas gaitā piedāvāju pievienot Ikšķili Salaspils novadam, tomēr man par lielu nožēlu šis priekšlikums netika atbalstīts ne Saeimas komisijā, ne galīgajā balsojumā. Zemāk pievienoju savu argumentāciju šī priekšlikuma pamatojumam.

Saskaņā ar VARAM pausto un arī beidzamajā laikā nemitīgi uzsvērto, šīs – administratīvi teritoriālās reformas mērķis bija izveidot pārdomātu un ekonomiski attīstīties spējīgu administratīvo teritoriju ar vietējām pašvaldībām.

Nav noslēpums, ka Ikšķiles novada pašvaldība šīs reformas sakarā ir bijusi viena no aktīvākajām un dzirdamākajām, kas jau no pirmajām dienām ir aizstāvējusi savas un savu iedzīvotāju intereses un vēlmes šīs reformas sakarā. Pašos pirmsākumos, protams, līdzīgi kā daudzas citas pašvaldības Latvijā, tā iestājās par Ikšķiles novadu kā atsevišķu vienību, kam arī es nevaru piekrist, tomēr atšķirībā no citām pašvaldībām, tieši Ikšķiles novads bija, manuprāt, labs piemērs vēlmei sadarboties.

Tomēr par spīti šai vēlmei “sadarboties” no Ikšķiles puses, kad pēc tikšanās ar VARAM ministru J.Pūci tieši kurš pats tikšanās laikā pieļāva iespēju par Ikšķiles pievienošanu Salaspils novadam, ja dome tā lemtu, domnieki pieņēma lēmumu, ka Ikšķile ATR ietvaros varētu tikt apvienota ar Salaspili, nevis Ogres novadu, kā šobrīd paredzēts, pašvaldība un tās iedzīvotāji ir tikuši klaji ignorēti.

Sagatavojot Administratīvi teritoriālās reformas modeli, Vides un reģionālās aizsardzības ministrija (VARAM) par Pierīgu bija definējusi teritoriju kopumu, kas pieguļ Rīgai un sastāv no Ādažu, Ulbrokas, Salaspils, Ķekavas, Olaines un Mārupes novadiem. Līdz ar šo teritoriju kopumu pastāvēja arī definējums par šiem novadiem raksturīgajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, un proti, tiem jābūt:

1. ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu,
2. jābūt pozitīviem demogrāfiskajiem rādītājiem, izteiktu iedzīvotāju ikdienas migrāciju Rīgas virzienā,
3. lielam iedzīvotāju īpatsvaram vecuma grupā līdz darbspējas vecumam,
4. augstam iedzīvotāju ienākumu līmenim,
5. nelielam sociāli mazaizsargāto personu skaitam, augstam iedzīvotāju blīvumam un
6. pozitīviem attīstības rādītājiem.

Un, kas interesanti – tieši Ikšķiles novads atbilda absolūti visiem šiem iepriekš nosauktajiem. Svarīgi arī, ka, tāpat kā citas Pierīgas pašvaldības, novads ik gadu veic iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, tomēr šīs reformas ietvarā Ikšķile nekādi netiek nav tuvināta galvaspilsētai pieguļošajai teritorijai, bet tiks apvienota ar Rīgai pretējā virzienā esošo Ogres novadu, kas nepavisam, manuprāt, nav pareizi un nesaskan ar mērķi par pārdomātību lēmumu pieņemšanā.

Un, man personīgi patiešām, šķiet, ja palūkojam, kas šobrīd vada Salaspili, Ogri un šo teritoriju lokālpolitiskos procesus, ka šis ir uzskatāms piemērs, ka šeit prevalē politisko partiju, nevis novada iedzīvotāju intereses.

Noslēgumā – Ikšķiles pilsētas teritorijas nepievienošana Ogres novadam, kas, starp citu, radījis situāciju, kad mums nu ir viens pavisam skaitliski neliels Salaspils novads – mazākais no jebkuriem Pierīgas novadiem – blakus ārkārtīgi milzīgam Ogres novadam, savukārt Ikšķiles pievienošana Salaspils novadam nebūtu mainījusi jaunizveidoto novadu skaitu, tāpēc uzskatu, ka tā būtu atbildusi arī šīs reformas mērķim un, kas vissvarīgāk, novada iedzīvotāju interesēm, pamatojot to gan ar sociālekonomiskajiem rādītājiem, gan, piemēram, teritorijas attīstības indeksu.

Šī cīņa nu ir galā un dzīvosim Latvijā ar skaitliski lielākiem, spēcīgākiem un attīstīties spējīgākiem novadiem, bet rūgtums par Ikšķiles novada, tā iedzīvotāju interešu ignorēšanu un procesa politizēšanu man tomēr vēl kādu brīdi paliks.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s